Ledusjö Timmerhus är ett småskaligt företag beläget i södra Västerbotten. Sedan 2013 har vi byggt timmerhus med tyngdpunkt på hantverk, förnyelsebara material och hållbar design.

Vi tillämpar olika tekniker såsom rundtimring, timring med blocksågat timmer och skiftesverk. Vi utför även takläggning och övriga snickeriarbeten relaterat till nybyggnation och restaurering av timmerhus.

Vår vision är att inom en snar framtid kunna erbjuda nyckelfärdiga arkitektritade byggnader med väl genomarbetade, och hållbara helhetslösningar med största möjliga miljöhänsyn.

 

Välkommen med Er idé och ritning!