Nybyggnation är det vi brinner för!

 

Ett vackert och varaktigt timmerhus börjar med bra skogsråvara. Vi använder därför endast svensk fura och gran av mycket god kvalitet för att säkerställa att våra hus håller många generationer framöver.

Stockarnas naturliga form och individuella uttryck tycker vi är viktigt för helhetsupplevelsen av ett timmerhus. Därför fräser vi aldrig stockarna. Utsidan på timmerstommen kan med fördel skrädas, det vill säga yxas med timmerbilan, för en vacker och vädertålig yta. Om insidan lämnas synlig kan den antingen skrädas eller hyvlas.

Priset på en timmerstomme beräknas utifrån kvadratmeter väggyta, takkonstruktion och typ av knut. Med stomme menas den timrade delen av huset inklusive takkonstruktion. Stommen beställs färdigmonterad eller som byggsats, buntad och uppmärkt. Vi levererar även vädersäkrade stommar med tak av råspont täckt med underlagspapp samt monterade fönster, dörrar och brädgolv.

Prisexempel: Attefallshus (25 kvm byggyta) byggt i 6 tums timmer. Från 155.000 kr inkl moms.

 

Välkommen med ritning för offert!


Material och Miljö

 

Vårat timmer består av lokal och förnyelsebar skogsråvara som bundit kol över lång tid. Ett välbyggt timmerhuset kan stå många hundra år och flera generationer innan det till slut ruttnar ner och återgår till mull, för nästa träd att slå rot i. Vid den tidpunkten har skogen där träden till timmerhuset ursprungligen höggs ned vuxit upp flera gånger om. Den tanken gillar vi!

Hustimmer räknas som ett relativt tungt material som lagrar värme. Lagrad värme i kombination med timrets egenskap att ta upp och avge fukt, ger ett inomhusklimatet som upplevs jämnt och behagligt, varmt och ombonat.

Hus byggda i rundtimmer kan också vara ett intressant alternativ. Mer massa i väggarna jämfört med blocksågat timmer borgar för ytterligare värmelagrande egenskaper.

Utrymmet mellan stockarna drevar vi med lindrev eller mossa. I golv och tak rekommenderar vi cellulosabaserad isolering såsom träspån, lin och träfiber-isolering. Dessa material är beprövade över tid och består av förnyelsebar råvara som lämpar sig väl i ett timmerhus.