Glestimrad vedbod. Utrymme mellan stockarna lämnas för att vinden ska kunna blåsa genom byggnaden. På så sätt torkar veden betydligt snabbare! Vedboden står idag vid Angsjökojan i Björnlandets Nationalpark.

  • Glestimrat i klent rundtimmer
  • Knuttyp: Halsad Rännknut
  • Byggår 2013
  • Monterat "färdiggrånat" i Björnlandets Nationalpark år 2020