Härbret byggdes som en kopia av ett gammalt härbre som ursprungligen använts för att bland annat torka och förvara kött. Härbren har traditionellt byggts på stolpar för att hindra möss och andra smådjur att ta sig in i matförrådet. Den halva rundstocken som stolparnas överdel tappas in i kallas därför mushylla eller musstock. Notera även den stående panelen som består av virke som spräckts och klyvts fram på traditionellt vis med kilar.

Timringen byggdes till allmän beskådan i centrala Malå, Västerbotten på uppdrag av Malå Sameby och står idag i Koppsele naturreservat och sameviste, Malå kommun.