Återuppbyggnad av Särkilax kyrka. Vi åtog oss uppdraget att utbilda och handleda frivilliga ortsbor som ivrigt ville lära sig att timra. Kursdeltagarna timrade sedermera upp en replika av den historiska och unika byggnaden. Replikan invigdes juli 2018. Mer info om Särkilax kyrka finner du här.