Renovering av timmerstomme samt komplettering med extra varv för att få plats med mer isolering i ny trossbotten.