Vindskyddet som idag står i ett naturreservat utmed Vindelälven i Vännäs kommun är timrat av halva rundstockar med tak av brädor på lock.