Vi utför byte av timmerstockar, trälagningar, uppriktning av stommar, ersättning av panel och snickeridetaljer. På- och tillbyggnader av befintliga timmerhus är också tjänster vi erbjuder.